Welkom op ericplatteau.be!

Deze algemene voorwaarden schetsen de regels en voorschriften voor het gebruik van de website van ericplatteau.be, te vinden op ericplatteau.be.

Door deze website te bezoeken, gaan we ervan uit dat u deze algemene voorwaarden accepteert. Blijf ericplatteau.be niet gebruiken als u niet akkoord gaat met alle algemene voorwaarden die op deze pagina worden vermeld.

De volgende terminologie is van toepassing op deze Algemene voorwaarden, Privacyverklaring en Disclaimer en alle Overeenkomsten: “Klant”, “U” en “Uw” verwijst naar u, de persoon die inlogt op deze website en voldoet aan de voorwaarden en conditie. “Het bedrijf”, “onszelf”, “wij”, “onze” en “ons” verwijst naar ons bedrijf. “Partij”, “Partijen” of “Ons” verwijst zowel naar de Klant als naar onszelf. Alle voorwaarden verwijzen naar het aanbod, de aanvaarding en de overweging van de betaling die nodig is om het proces van onze assistentie aan de klant op de meest geschikte manier uit te voeren met het uitdrukkelijke doel om te voldoen aan de behoeften van de klant met betrekking tot de levering van de vermelde diensten van het bedrijf, in overeenstemming met en onderworpen aan het heersende recht van Nederland. Elk gebruik van de bovenstaande terminologie of andere woorden in het enkelvoud, meervoud, hoofdlettergebruik en/of hij/zij of zij, wordt beschouwd als uitwisselbaar en verwijst daarom naar hetzelfde.

Cookies

Wij maken gebruik van cookies. Door ericplatteau.be te bezoeken, stemde u ermee in om cookies te gebruiken in overeenstemming met het privacybeleid van ericplatteau.be.

De meeste interactieve websites gebruiken cookies om ons de gegevens van de gebruiker voor elk bezoek te laten ophalen. Cookies worden door onze website gebruikt om de functionaliteit van bepaalde gebieden mogelijk te maken om het voor mensen die onze website bezoeken gemakkelijker te maken. Sommige van onze aangesloten/reclamepartners kunnen ook cookies gebruiken.

Licentie

Tenzij anders vermeld, bezitten ericplatteau.be en/of zijn licentiegevers de intellectuele eigendomsrechten voor al het materiaal op ericplatteau.be. Alle intellectuele eigendomsrechten zijn voorbehouden. U kunt hier toegang toe krijgen vanaf ericplatteau.be voor uw eigen persoonlijk gebruik, onderworpen aan de beperkingen die in deze algemene voorwaarden zijn vastgelegd.

U mag niet:

 • Herpubliceer materiaal van ericplatteau.be
 • Materiaal van ericplatteau.be verkopen, verhuren of in sublicentie geven
 • Materiaal van ericplatteau.be reproduceren, dupliceren of kopiëren
 • Verspreid inhoud van ericplatteau.be

Deze overeenkomst begint op de datum hiervan. Onze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen met behulp van de Gratis Algemene Voorwaarden Generator.

Delen van deze website bieden gebruikers de mogelijkheid om op bepaalde delen van de website meningen en informatie te posten en uit te wisselen. ericplatteau.be filtert, bewerkt, publiceert of beoordeelt geen Commentaren voorafgaand aan hun aanwezigheid op de website. Opmerkingen weerspiegelen niet de standpunten en meningen van ericplatteau.be, zijn agenten en/of filialen. Opmerkingen geven de opvattingen en meningen weer van de persoon die zijn mening en meningen plaatst. Voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, is ericplatteau.be niet aansprakelijk voor de opmerkingen of voor enige aansprakelijkheid, schade of kosten veroorzaakt en/of geleden als gevolg van het gebruik van en/of het plaatsen van en/of het verschijnen van de opmerkingen. op deze website.

ericplatteau.be behoudt zich het recht voor om alle commentaren te controleren en om commentaren te verwijderen die als ongepast of beledigend kunnen worden beschouwd of die inbreuk maken op deze algemene voorwaarden.

U garandeert en verklaart dat:

 • U hebt het recht om de opmerkingen op onze website te plaatsen en beschikt over alle benodigde licenties en toestemmingen om dit te doen;
 • De opmerkingen maken geen inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht, inclusief maar niet beperkt tot auteursrechten, patenten of handelsmerken van derden;
 • De opmerkingen bevatten geen lasterlijk, lasterlijk, beledigend, onfatsoenlijk of anderszins onwettig materiaal dat een inbreuk vormt op de privacy
 • De opmerkingen zullen niet worden gebruikt om zakelijke of aangepaste of commerciële activiteiten of onwettige activiteiten aan te moedigen of te promoten.

U verleent ericplatteau.be hierbij een niet-exclusieve licentie voor het gebruiken, reproduceren, bewerken en autoriseren van anderen om uw opmerkingen in alle vormen, formaten of media te gebruiken, reproduceren en bewerken.

Hyperlinks naar onze inhoud

De volgende organisaties mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming naar onze website linken:

 • Overheidsinstanties;
 • Zoekmachines;
 • Nieuwsorganisaties;
 • Online directory-distributeurs kunnen op dezelfde manier naar onze website linken als naar de websites van andere beursgenoteerde bedrijven; en
 • Systeembrede geaccrediteerde bedrijven behalve het werven van non-profitorganisaties, liefdadigheidswinkelcentra en liefdadigheidsinzamelingsgroepen die geen hyperlink naar onze website mogen hebben.

Deze organisaties kunnen linken naar onze